SkipToMainContent

NortonLifeLock Cyber Safety Insights Report

Over de zorgen van consumenten over cyberbeveiliging en privacy

Dit jaarlijkse rapport bestudeert het internetgedrag, de houding en de beveiligingsgewoonten van consumenten en hun zorgen en gevaren met betrekking tot hun online privacy en beveiliging.

NortonLifeLock Cyber Safety Insights Report van 2019

Consumenten proberen hun privacy proactief te beschermen, maar velen denken dat dit te laat of zelfs onmogelijk is


In het NortonLifeLock™ Cyber Safety Insights Report van 2019 kun je lezen hoeveel consumenten het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van identiteitsdiefstal en cybercriminaliteit en wat ze van privacybescherming vinden. Aan dit onderzoek deden meer dan 10.000 volwassenen in Australië, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nederland, Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mee.

Bijna 500 miljoen consumenten zijn het slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Alleen al vorig jaar waren dat er bijna 350 miljoen.

Twee derde van de consumenten geeft aan nog nooit zo ongerust te zijn geweest over hun privacy (67%) en zegt zich grote zorgen te maken over diefstal van  hun identiteit (66%). 92% geeft aan minstens een beetje bezorgd1 te zijn over gegevensprivacy.
 

Consumenten maken zich terecht zorgen over hun privacy en nemen maatregelen om deze te beschermen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen die ze nemen, denken veel mensen dat het te laat of zelfs onmogelijk is om hun privacy te beschermen. 

 

1Respondenten werden verzocht maximaal 2 bezorgdheden te kiezen. 

Wat doen consumenten om veilig te blijven?

  Twee derde (66%) heeft er wel eens, puur vanwege het privacybeleid, van afgezien een bepaalde app te downloaden of een specifieke service te gebruiken. En meer dan een derde (37%) heeft wel eens besloten geen slim thuisapparaat te kopen, omdat ze zich zorgen maakten over de privacy of de beveiliging.  

 

84% van de ondervraagden zegt minstens één maatregel te hebben genomen om hun online activiteiten en persoonlijke informatie te beschermen. De meesten nemen echter alleen basismaatregelen (cookies verwijderen, minder informatie delen op sociale media), terwijl een kleinere groep meer moeite doet, zoals anonieme betaalmethoden gebruiken, accounts bij sociale media verwijderen of een VPN gebruiken. 

infographic2 steps taken security

Desondanks denken meer dan zes van de tien respondenten dat het onmogelijk is hun privacy te beschermen of dat het te laat is, omdat hun gegevens al ergens zijn opgeslagen en toegankelijk zijn. Verder geeft meer dan de helft van de volwassenen wereldwijd (52%) aan dat consumenten zelf het minst verantwoordelijk zijn (in vergelijking met bedrijven en de regering) voor het beschermen van hun eigen informatie. 

infographic global total graph

Aan wie vertrouwen consumenten de bescherming van hun persoonlijke informatie en online gegevens toe?

 

Wereldwijd verwachten consumenten dat de regering de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het beschermen van persoonlijke informatie. Dit staat in contrast met het algemene gebrek aan vertrouwen in de regering om hiervoor te zorgen.

Wat betreft het beheren en beschermen van persoonlijke informatie hebben consumenten minder vertrouwen in de regering dan in fabrikanten van slimme apparaten, financiële instanties, internetproviders en retailers of online winkels. En minder dan de helft (44%) vindt dat hun regering genoeg doet om de gegevensprivacy en persoonlijke informatie te beschermen. Toch vindt de meerderheid van consumenten dat de regering hiervoor het  meest verantwoordelijk is, dus meer dan de bedrijven die de gegevens verzamelen of de personen die ze ter beschikking stellen. ​ 

 

Consumenten bekritiseren bedrijven dat ze persoonlijke informatie onvoldoende beschermen, een vaag privacybeleid maken dat moeilijk te begrijpen is en geen keuzemogelijkheden aanbieden. 

Net als bij hun mening over de regering vindt minder dan de helft van de consumenten (43%) dat bedrijven voldoende doen voor de gegevensprivacy en het beschermen van persoonlijke informatie. Wat betreft het privacybeleid, geven bijna alle consumenten (95%) toe dat ze het beleid niet altijd lezen. De meesten van hen geven als reden aan dat het beleid te ingewikkeld is (73%) of ze denken geen andere keuze te hebben dan akkoord te gaan als ze een bepaalde app of service willen gebruiken (78%). 

 

Consumenten worden door de opkomende technologieën geconfronteerd met uitdagingen en bezorgdheden over gezichtsherkenning. 

 

Consumenten geven aan over enige kennis te beschikken van gezichtsherkenning en waar het momenteel voor wordt gebruikt. Ondanks hun bezorgdheden zegt de meerderheid het goed te vinden dat het wordt gebruikt voor de wetshandhaving, op scholen en zelfs bij retailers. 
 

De meeste consumenten geven aan dat ze alleen van de naam gehoord hebben (42%) of dat ze enigszins vertrouwd zijn (37%) met gezichtsherkenning. Terwijl de overgrote meerderheid van consumenten denkt dat het voor bedrijven (87%) en de regering (86%) verplicht moet zijn om te melden wanneer en waar gebruik wordt gemaakt van gezichtsherkenning, denkt de helft of minder dat het momenteel wordt ingezet in openbare ruimten zoals luchthavens, overheidsgebouwen of banken. 

Cybercriminelen die toegang hebben tot gezichtsherkenningsgegevens of deze manipuleren om identiteiten te stelen (39%) is voor consumenten de grootste zorg. 62% van hen is het erover eens dat gezichtsherkenning waarschijnlijk misbruikt  of verkeerd gebruikt zal worden in het komende jaar en 45% denkt dat het meer kwaad dan goed zal doen.

Ondanks hun bezorgdheden en de risico's die ermee gepaard gaan, erkennen consumenten de mogelijke voor- en nadelen van gezichtsherkenning en zouden ze het gebruik ervan ondersteunen voor de wetshandhaving (69%), op scholen (63%) en in mindere mate bij retailers (54%). 

1Respondenten werden verzocht maximaal 2 bezorgdheden te kiezen. 

Houd je aan deze best practices om veilig te blijven

Consumenten zijn voortdurend op zoek naar manieren om zich beter te beschermen. Daarom zijn deze eenvoudige maatregelen voor cyberveiligheid belangrijk:

 

Gebruik sterke wachtwoorden:
Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende sites. Maak ze ingewikkeld en kies een willekeurige combinatie van ten minste tien letters, cijfers en symbolen.

Houd je software up-to-date:
cybercriminelen maken vaak misbruik van bekende kwetsbaarheden of fouten in je software om toegang te krijgen tot je apparaten. Door het herstellen van deze kwetsbaarheden en fouten op je computer, telefoon en mobiele apps, verklein je de kans dat je het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. 

Gebruik een complete suite voor internetbeveiliging:
investeer in een beveiligingssuite die realtime bescherming biedt tegen bestaande en opkomende malware zoals ransomware en virussen, en je persoonlijke en financiële gegevens helpt te beschermen als je online bent.

Beheer je instellingen op sociale media:
houd je persoonlijke en privégegevens achter slot en grendel. Cybercriminelen die social engineering gebruiken, kunnen je persoonlijke informatie vaak aan de hand van een paar gegevens achterhalen. Hoe minder je dus openbaar deelt, hoe beter.

Beveilig je thuisnetwerk:
een VPN helpt je bij het versleutelen van gegevens die je verzendt en op je apparaten ontvangt. Als cybercriminelen er toch in slagen toegang te krijgen tot je netwerk, kunnen ze de gegevens die via je netwerk worden verzonden niet onderscheppen.

Neem maatregelen om jezelf te beschermen tegen identiteitsdiefstal:
belangrijke manieren om identiteitsdiefstal te voorkomen zijn legitieme sites gebruiken om online te winkelen, een veilig netwerk gebruiken, uitkijken dat er geen apparaten op kaartlezers of geldautomaten zijn aangesloten en je creditcardafschriften en kredietrapporten in de gaten houden. Maak ook gebruik van tools zoals ID-diefstalwaarschuwingen en EMV-chipbetaalkaarten als extra beschermingslaag.

Onze definitie van cybercriminaliteit

De definitie van cybercriminaliteit verandert continu, omdat er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan voor cybercriminelen om consumenten aan te vallen. Elk jaar evalueren we de trends in cybercriminaliteit en werken we, indien nodig, de onderzoeksmethoden van het rapport bij om ervoor te zorgen dat het NortonLifeLock Cyber Safety Insights Report een nauwkeurig en actueel beeld geeft van cybercriminaliteit en haar gevolgen. In het Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report van 2019 wordt een cybermisdaad gedefinieerd als een persoonlijk ervaren misdaad die begaan is door middel van apparaten via het internet. Hiertoe behoren misdaden waarbij een computer wordt gebruikt om individuen te duperen, zoals diefstal of fraude, en misdaden die gericht zijn op andere computers en verbonden apparaten met het doel de gegevens op het apparaat te bemachtigen of de werking van het apparaat te beïnvloeden.
 

 • Je hebt schadelijke software ontdekt (zoals spyware, ransomware, virussen, wormen, Trojaanse paarden en adware) op een computer, wifinetwerk, smartphone, tablet, slim thuisapparaat of een ander verbonden apparaat  
 • Je hebt persoonlijke informatie, financiële gegevens of geld verstrekt als reactie op een frauduleuze e-mail, sms of website
 • Je hebt gemerkt dat je persoonlijke informatie is openbaar gemaakt door een gegevensinbreuk   
 • Je hebt ontdekt dat je persoonlijke informatie via internet is gestolen en zonder je toestemming wordt gebruikt
 • Je bent bedreigd met het openbaar maken van gevoelige en persoonlijke foto's, video's of gegevens die via internet zijn gestolen
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot je thuisnetwerk of persoonlijke wifinetwerk ontdekt
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot een account van je sociale media ontdekt
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot een e-mailaccount ontdekt 
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot een account bij een online retailer of winkel ontdekt
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot een online bankrekening of ander financieel account ontdekt
 • Je hebt ongeoorloofde toegang tot een ander online account ontdekt
 • Je bent online door iemand gestalkt, gepest of lastiggevallen

2018 Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report

Consumenten maken zich zorgen om de privacy en willen daarom meer controle, maar comfort is belangrijker dan risico
 

In 2018 was er verhoogde aandacht voor kwesties van inbreuk en privacy. Lees in het Norton™ LifeLock™ Cyber Safety Insights Report van 2018, waarbij meer dan 16.000 consumenten in 16 landen zijn ondervraagd, hoe dit mogelijk heeft geleid tot een verandering in het gedrag en de opvattingen van consumenten met betrekking tot privacy, veiligheid en identiteitsdiefstal.

2017 Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report

Gemakzucht onder consumenten opent de virtuele deur voor cybercriminelen
 

Lees het Norton Cyber Security Insights Report van 2017, waarbij meer dan 21.000 consumenten in 20 landen zijn ondervraagd, en ontdek de discrepantie tussen wat consumenten denken te weten over cybercriminaliteit en hun niet altijd even slimme online gedrag.

2016 Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report

We hebben 20.907 volwassen gebruikers van apparaten in 21 landen ondervraagd over hun online gedrag, houding en beveiligingsgewoonten. Bekijk hier hun online gedrag en de gevaren en kosten van cybercriminaliteit die daarmee gepaard gingen.

2015 Norton LifeLock Cyber Safety Insights Report

In dit rapport worden het internetgedrag, de houding en de beveiligingsgewoonten van consumenten onderzocht, naast de gevaren en kosten van cybercriminaliteit. Voor dit rapport werden 17.125 volwassen gebruikers van mobiele apparaten in 17 landen ondervraagd. Hiermee geeft het een wereldwijd beeld van online criminaliteit en de emotionele gevolgen voor consumenten.